بایگانی نویسنده: admin

آب بندی سوپاپ

آب بندی سوپاپ

آب بندی سوپاپ ها آب بندی سوپاپ ها یکی از کارهایی است که برای عملکرد بهتر آن ها باید انجام داد. برای انجام آب بندی سوپاپ ها باید مطابق شکل زیر عمل کنید: 1. ابتدا باید بین مخروطی سوپاپ و سیت تغییر زاویه ای ایجاد کنید. زیرا بین بخش مخروطی سوپاپ و بخش سیت، چیز […]