بایگانی برچسب: آب بندی سوپاپ

آب بندی سوپاپ

آب بندی سوپاپ

آب بندی سوپاپ ها آب بندی سوپاپ ها یکی از کارهایی است که برای عملکرد بهتر آن ها باید انجام داد. برای انجام آب بندی سوپاپ ها باید مطابق شکل زیر عمل کنید: 1. ابتدا باید بین مخروطی سوپاپ و سیت تغییر زاویه ای ایجاد کنید. زیرا بین بخش مخروطی سوپاپ و بخش سیت، چیز […]