دستگاه تست سوپاپ دیجیتال مدل V ۱000

قابلیت تست آببندي سوپاپ بادقت0/001بار

اعـلام میزان آب بندي سـوپاپ با آمپر دیجـیتال

اعـلام نتیجـه کــارتوسـط هـشدارصـوتی و نوري

داراي مـوتـور خلاء با قـدرتی شبیه سـازفـنر

داراي پمپ وکیوم روغنی با مـوتـور تک فاز

قـدرت مـوتـور : یک سوم اسب بخـــار