دستگاه آب بندي سوپاپ مدل SD 1000

مدل: دو مـوتـو ره

برق مصرفی : ( 24ولت 20 آمپر)دو موتوره

قدرت موتور: چرخش 2 تا 5 کیلوگرم

سرعت موتور:500  و 800  دور در دقیقه

زمان چپ گرد،راست گرد:از4 ثانیه تا120ثانیه

ویژگی ها : کنترل سرعت/کنترل زمان چپگرد، راستگرد/کنترل آلارم زمان آب بندي هردهنه سوپاپ